Šta je Nedic Production i čime se bavi ?
  Nedic Production se bavi

  • izradom web sajtova
  • izradom android aplikacija
  • izradom programa za Windows
  • mikrokontrolerima
  • elektronikom


   CSS

   Lekcija 1 :

   Lekcija 2 :

   Lekcija 3 :

   Lekcija 4 :

   Lekcija 5 :

   Lekcija 6 :   Web programiranje

   Lekcija 1 :

   Lekcija 2 :

   Lekcija 3 :

   Lekcija 4 :

   Lekcija 5 :

   Lekcija 6 :   Baze podataka - Sql

   Lekcija 1 :

   Lekcija 2 :

   Lekcija 3 :

   Lekcija 4 :

   Lekcija 5 :

   Lekcija 6 :   JavaScript

   Lekcija 1 :

   Lekcija 2 :

   Lekcija 3 :

   Lekcija 4 :

   Lekcija 5 :

   Lekcija 6 :   Bootstrap

   Lekcija 1 :

   Lekcija 2 :

   Lekcija 3 :

   Lekcija 4 :

   Lekcija 5 :   Template:

   Template 1 :

   Template 2 :

   Template 3 :

   Template 4 :

   Template 5 :